Dziś odbyła się pierwsza Sesja Rady Miasta w nowej kadencji samorządowej. Radni otrzymali certyfikaty potwierdzające ich mandat, składali ślubowanie, a także podjęli kilka istotnych decyzji personalnych. Przemówienie programowe wygłosił też Burmistrza Miasta

Dla kilku Radnych: Ewy Brody, Anny Trojnar, Grzegorza Figieli, Mateusza Kokota, Małgorzaty Nietrzeby dzisiejsze spotkanie było debiut w nowej roli. Pozostali, choć w ławach Rady Miasta zasiadają po raz kolejny nie kryli ekscytacji a niekiedy nawet wzruszenia.

Obrady otworzył Radny Senior Jan Broda. Na wstępie Grażyna Walec Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Radymnie odczytała protokół wyborczy oraz wręczyła każdemu z Radnych zaświadczenie o wyborze. Po tej ceremonii przystąpiono do procedury wyboru Przewodniczącego Rady. Został nim ponownie Andrzej Pacek – w tajnym głosowaniu za jego kandydaturą było 13 radnych. Tuż po wyborze Przewodniczący dziękował za zaufanie i zapewniał o tym ze kontynuował będzie rzetelną pracę na rzecz społeczności Miasta.

W kolejnej części obrad uroczyste ślubowanie złożył Mieczysław Piziurny, obejmując tym samy oficjalnie funkcję Burmistrza Miasta Radymna na drugą kadencję. Jego wystąpienie stało się okazją do złożenia podziękowań mieszkańcom Radymna za poparcie jego kandydatury, a jednocześnie do wyznaczenia celów na nadchodzące 5 lat. Zgodnie z obietnicami wyborczymi Burmistrz mówił m.in. o poprawie infrastruktury nad ZEK, inwestycjach w drogi, o działaniach na rzecz poprawy demografii, o planach dotyczących polityki senioralnej oraz najmłodszych mieszkańców miasta.

Po przemówieniu programowym Burmistrza radni konali wyboru zastępcy przewodniczącego Rady  którym został Paweł Suchodolski. Następnie ustalili wysokość zarobków Burmistrza, a także ustalili składy osobowe 4 komisji, które pracować będą w najbliższym czasie pod kierownictwem Jan Brody, Ewy Brody, Janusza Sobejko i Anny Trojnar.