Uprzejmie informujemy, że jutro tj. 10 maja 2024, w związku z zaplanowanymi na ten dzień pracami konserwatorsko-modernizacyjnymi systemu informatycznego Urząd Stanu Cywilnego oraz Stanowisko do spraw  ewidencji ludności i dowodów osobistych będą działały w ograniczonym zakresie.

Od g. 7.30 do 10.30 możliwe będzie załatwienie wszystkich spraw, po godz. 10.30 wszystkie czynności urzędowe, wymagające działań informatycznych z przyczyn technicznych zostaną zawieszone.