Radymniańskie OSP już wkrótce wzbogaci się o nowy pojazd. Udało nam się pozyskać środki na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Auto będzie wyposażone w autopompę, zbiornik wody o pojemności 1000 l, zbiornik środka pianotwórczego oraz linię szybkiego natarcia. Nowy wóz zastąpi wysłużony już samochód Magirus-Deutz. – Zakup przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na ternie miasta i okolic – komentuje Burmistrz Mieczysław Piziurny. – Nasi strażacy zawsze stają na wysokości zadania i zasługują na to by pracować na sprzęcie najwyższej jakości, dlatego cieszę się, że możemy wspomóc ich działania – dodaje.

Dofinansowanie na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radymnie pochodzi z europejskiego programu: „Rozwijanie systemów ratownictwa” i wynosi 559 255 zł, wkład własny Miasta Radymna to 98 692,11 zł.

Warto dodać, że to nie jedyne środki zewnętrze pozyskane przez Miasto Radymno w ostatnim czasie. W połowie kwietnia udało nam się pozyskać 7 448 232,55 zł na  realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa ciągłości dostaw wody dla mieszkańców Miasta Radymna poprzez budowę sieci wodociągowej łączącej SUW Złota Góra z SUW w Świętem wraz z remontem istniejącej infrastruktury wodociągowej”. W marcu zapewniliśmy 2 165 969,66 zł na realizację projektu Platforma e-usług publicznych w Mieście Radymno. Wszystkie te środki pochodzą z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.