21 czerwca na dziedzińcu kompleksu szkolnego przy ul. Lwowskiej odbyło się uroczyste zakończenie roku w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września w Radymnie.

W trakcie spotkania nastąpiło uroczyste przekazanie Sztandaru Szkoły nowemu Pocztowi Sztandarowemu. Dyrektor placówki Paweł Kalisz oraz Wicedyrektorka Agnieszka Radziejowska dziękowali ustępującemu Pocztowi, a także wręczyli nagrody uczniom, którzy w roku ubiegłym osiągali największe sukcesy w nauce. Na ręce Dyrektora i Wicedyrektorki kwiaty symbolizujące wdzięczność dla całego grona pedagogicznego złożyli przedstawiciele Rady Rodziców.

Władze Miasta reprezentowała, występująca w imieniu Burmistrza Miasta Radymna, Sekretarz Zofia Kawałek.