Sprawy

  • decyzje o włączeniu do układu komunikacyjnego miasta (lokalizacja zjazdów)
  • decyzje dotyczące zajęcia pasa drogowego pod budowę przyłączy/sieci
  • umieszczenie reklamy/obiektu handlowego/usługowego
  • inwestycje miejskie
  • zamówienia publiczne

Informacje

Dokumenty do pobrania

Kontakt
Damian Pudysz
tel./fax 16 628 24 17 w. 40