Koronawirus – aktualne informacje i zalecenia

NOWE ZASADY PRACY URZĘDU MIASTA RADYMNA

W związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym bezpośrednia obsługa interesantów możliwa jest przy zachowaniu odpowiednich rygorów sanitarnych.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Pierwszy kontakt z mieszkańcem chcącym załatwić sprawę w naszym Urzędzie będzie się odbywał przez właściwego pracownika w specjalnie wyznaczonym miejscu znajdującym się na parterze Urzędu. Jednocześnie obowiązuje zakaz swobodnego wstępu interesantów do pozostałych pomieszczeń Urzędu Miasta Radymna.

Prosimy o kontakt telefoniczny
w celu umówienia terminu i sposobu załatwienia sprawy
tel. 16 628 24 17
tel. 16 628 15 88
tel. 16 628 15 89
tel. 16 628 15 90

Urząd Stanu Cywilnego: wew. 20
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: wew. 30
Podatki: wew. 29
w sprawach związanych z epidemią: wew. 28

Możliwy jest również kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: radymno@radymno.pl

Kasa Urzędu Miasta jest czynna w godzinach 8.00 – 11.00.
Wejście do kasy tylko w maseczce i rękawiczkach.
Prosimy o zachowanie 2 metrów odstępu od siebie.

Wydział Komunikacji w Radymnie
jest nadal nieczynny!

Nadal zachęcamy do dokonywania płatności podatkowych oraz za gospodarowanie odpadami przy pomocy systemów bankowości elektronicznej na indywidualne konta bankowe. Jeżeli nie znasz swojego indywidualnego numeru konta, możesz dokonać wpłaty na konto ogólne:
– opłata za odpady: 58 1240 1792 1111 0010 9288 3063
– podatki: 68 1240 2601 1111 0010 6120 4420

Wszelkie pozostałe opłaty można wpłacać na konto:
68 1240 2601 1111 0010 6120 4420.

Tutaj znajdziesz wszystkie informacje dot. epidemii, opublikowane na naszej stronie.