Sprawy:

  • podania o przydział lokalu mieszkalnego/socjalnego/zamiennego
  • podania o remont zajmowanego lokalu mieszkalnego
  • decyzje o włączeniu do układu komunikacyjnego miasta (lokalizacja zjazdów)
  • decyzje dotyczące zajęcia pasa drogowego pod budowę przyłączy/sieci
  • umieszczenie reklamy/obiektu handlowego/usługowego
  • inwestycje miejskie
  • zamówienia publiczne

Informacje:

Dokumenty do pobrania:

 

Kontakt:

Marek Sobolewski
tel./fax 16 628 24 17 w. 34