WSKAZÓWKA GDZIE SZUKAĆ KOLEJNYCH TAJEMNIC

Rozrzucone ma ramiona, ciało ze stali i ludzi wciąż nosi. Rady jest przyjacielem i w niej odbija się gdy ta szepce. Żeby poznać jego sekrety musisz przejść na drugą stronę, popatrzeć na miasto ulubione i obrócić się na serca stronę, tam wśród traw wysokich znajdziesz wskazówkę, gdzie dalej skierować swe drogi.

ZRÓB ZDJĘCIE MIEJSCU, KTÓRE OPISUJE WIERSZYK

Na brzegu zeku pomiędzy ławkami

Wędkarze wycieli lukę między tatarkami

Wierzba płacząca się tu wije, a w oddali

Tematy twojego zdjęcia kołyszą się na fali