Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości udziału w projekcie „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców miasta Radymna”. Projekt polegał będzie na zakupie i montażu mikroinstalacji zakwalifikowanych jako odnawialne źródła energii: min: instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła do podgrzewania wody użytkowej oraz kotłów na biomasę, w budynkach mieszkalnych na terenie Radymna. W ramach planowanego projektu możliwe będzie dofinansowanie zakupu i montażu ww. instalacji w wysokości do 83% kosztów kwalifikowanych

Spotkanie informacyjne odbędzie się 29 grudnia (czwartek) o godz. 17.00 w Miejskim Ośrodku Kultury i będzie dotyczyło planowanego zakresu projektu, możliwych do dofinansowania rodzajów instalacji odnawialnych źródeł energii oraz omówienia wzorów dokumentów aplikacyjnych projektu.

Deklaracje udziału w projekcie przyjmujemy do 30 grudnia (piątek) w sekretariacie Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 20, w godzinach pracy Urzędu.

Wszelkie niezbędne informacje na ten temat udostępniane są w zakładce Odnawialne Źródła Energii.

Do pobrania: