Podstawowe informacje dla osób, które wracają z zagranicy i bezwzględnie są obowiązane do kwarantanny domowej:

  • każda osoba chcąca przekroczyć granicę musi w karcie lokalizacyjnej podać dokładny adres, gdzie będzie odbywać kwarantannę domową.
  • policja będzie sprawdzać przestrzeganie kwarantanny pod wskazanym adresem w karcie lokalizacyjnej. Kara za nieprzestrzeganie kwarantanny domowej wynosi od 5 000 do 30 000 zł.

W przypadku, gdy osoba nie może z ważnych i uzasadnionych przyczyn odbywać kwarantanny domowej w swoim miejscu zamieszkania:

  • osoba pokrywa koszty kwarantanny we wskazanych przez właściwe gminy (miejsca zameldowania w Polsce) miejscach, w tym celu należy indywidualnie kontaktować się z własnym samorządem i ustalić kwestie odpłatności we wskazanych przez gminę miejscach.

W przypadku, gdy Państwo mają trudną sytuację materialną i kwalifikują się do pomocy, należy kontaktować się z właściwym ze względu na miejsce zameldowania Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który udziela pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, wówczas badany jest dochód rodziny zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie (tel. 16 628 24 17 wew. 30)

Szczegółowe informacje o zasadach kwarantanny – tutaj
  • stacja sanitarno-epidemiologiczna: tel. 16 624 24 40; po godzinach pracy: 606 210 399
  • odział zakaźny – najbliższy oddział: tel. 16 624 51 19; 16 624 51 11).

Infolinia w sprawie koronawirusa: 800 190 590

W związku z epidemią koronawirusa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie uruchamia pomoc psychologiczną dla mieszkańców Radymna w formie konsultacji telefonicznych.

Bezpłatne porady będą prowadzone w godzinach od 9.00 do 18.00.
Psycholog: Anna Czech-Wójcik
tel. 507 658 205