Rozpoczęło się głosowanie na zadania do budżetu obywatelskiego.
Głosowanie będzie trwać od 23 do 28 września 2021 r.

Aby oddać prawidłowy głos należy kartę do głosowania:

  • pobrać w sekretariacie Urzędu Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, pok. 14
  • lub pobrać tutaj: karta go głosowania 

oraz

  • złożyć wypełnioną i podpisaną kartę w sekretariacie Urzędu Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, pok. nr 14, lub
  • wysłać wypełnioną i podpisaną kartę na adres: Urząd Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno, z dopiskiem „Budżet Obywatelski Miasta Radymna na rok 2022 – głosowanie”, lub
  • wysłać skan wypełnionej i podpisanej karty na adres: sekretariat@radymno.pl

Aby zobaczyć szczegółowy opis projektów, na które można głosować, kliknij tutaj.

WAŻNE:

Głosowanie odbywa się poprzez wybranie jednego projektu w każdej kategorii.

Nie jest konieczne głosowanie na projekty z obu kategorii. Głos oddany tylko na jeden projekt także będzie ważny!

Karty do głosowania wypełnione niewłaściwie, niezawierające wymaganych danych będą uznane za nieważne.

Głosować można tylko na jeden projekt w danej kategorii, stawiając własnoręcznie znak X w kratce przy numerze i nazwie zadania. W razie wyboru więcej niż jednego projektu z danej kategorii głos będzie nieważny.

W przypadku wypełnienia przez jedną osobę kilku kart do głosowania, wszystkie karty wypełnione przez tę osobę będą uznane za nieważne.

Zapraszamy do głosowania!

Do pobrania: