W związku z Rządowym Programem Odbudowy Zabytków Miasto Radymno informuje, że do 28 marca br. do godz. 15.00 właściciele zabytków ujętych w Rejestrze zabytków lub w Gminnej ewidencji zabytków mogą składać do Sekretariatu tutejszego Urzędu wnioski o dotacje z ww. programu.

 

Dotacje mogą być przeznaczone na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków. Wnioski powinny zawierać nazwę (max. 140 znaków) i opis (max 2500 znaków) inwestycji, kwotę dofinasowania, wysokość wkładu własnego przewidywany okres realizacji i termin zakończenia przedsięwzięcia. Dofinansowanie z Programu może być przyznane wnioskodawcy wyłącznie w przypadku posiadania udziału własnego zgodnie z warunkami określonymi w  § 4 ust. 1 pkt 2 uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. oraz pozytywnej decyzji Premiera Rady Ministrów.

 

Złożenie wniosku do Programu nie jest tożsame z uzyskaniem dotacji.

 

Więcej informacji pod numerem telefonu 16 628 24 17 wew. 34

 

Pliki do pobrania:
Uchwała RM nr 232.2022 z dn. 23.11.2022 r. Załącznik do uchwały nr 232.2022 RM Regulamin_odbudowa_zabytkow_23112022 Uchwała LVI-368-2023 Załącznik nr 1 - wniosek