Informacja

o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy z terenu Miasta Radymna na rok 2024

Sprawy

 Informacje

Stawki za odbiór odpadów

Uwaga: od 1 stycznia 2020 r. obowiązek selektywnego zbierania odpadów!

Dla nieruchomości zamieszkałych:

  • 30,00 zł miesięcznie od osoby za odbiór odpadów gromadzonych selektywnie

Dla nieruchomości niezamieszkałych w zależności od ilości powstałych i odebranych odpadów:

  • pojemność 40 l – 7,33 zł
  • pojemność 60 l – 11,00 zł
  • pojemność 80 l – 14,66 zł
  • pojemność 120 l – 22,00 zł
  • pojemność 240 l – 44,00 zł
  • pojemność 1100 l – 201,66 zł
  • pojemność 7000 l – 1283,33 zł

W przypadku stwierdzenia zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny  stosowana będzie opłata podwyższona wynosząca dwukrotność stawki za odpady zbierane selektywnie.

Uwaga: zmiany w przepisach dot. zezwoleń na usunięcie drzew od 17 czerwca 2017 r.

Taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenia ścieków:

Nowe taryfy za wodę i ścieki

Uchwały

Dokumenty do pobrania

Kontakt:
Piotr Bielawski
tel./fax 16 628 24 17 w. 40